U wordt afgemeld door de webserver over  seconden wegens inactiviteit. Aanpassingen worden niet opgeslagen. Klik hier om aangemeld te blijven.

Welkom op de site van LeesLETTERS, de (web)winkel met alles over (leren) lezen.

LeesLETTERS is voor leerkrachten, ouders, leesspecialisten, lees-coördinatoren, ib-ers, dyslexiespecialisten, logopedisten, remedial teachers, taalvrijwilligers, docenten alfabetisering, alfabetiseringscursisten en boekenliefhebbers.

facebook twitter linkedin

Leesbevordering op school

Meer lezen? Beter in taal!

Onder deze naam zijn twee belangwekkende brochures verschenen:

Meer lezen, beter in taal - PO

Meer lezen, beter in taal - VMBOIn beide brochures geeft Kees Broekhoef aan de hand van onderzoek handvatten voor veel gerichte tijd en aandacht voor lezen op school.


Lezen is meten...Er heerst een toetscultuur in Nederland, waar steeds meer mensen vraagtekens bij zetten. Veel scholen zijn huiverig voor nog meer metingen. Toch is er veel belangwekkends te meten, mits je je voortdurend afvraagt: waarom wil ik dit weten en wat doe ik met die gegevens, ook als het om leesonderwijs gaat. Kritisch meten dus!
Met behulp van de Monitor de Bibliotheek op school kun je zaken meten als:
- hoe staat het met de leesmotivatie van de leerlingen
- hoe betrokken zijn ouders bij het lezen
- hoe 'leesbevorderend' is de leerkracht.
Na de startmeting kun je bij een vervolgmeting zien wat je inspanningen hebben opgeleverd.

Kijk hier naar de bevindingen over de meting 2012-2013, waaraan o.a. 70.000 leerlingen en 6000 leerkrachten hebben meegewerkt: Lezen is meten, een basis voor beleid. In deze brochure staat hoe je je inspanningen voor een betere leescultuur op school kunt verbeteren, door de juiste meetgegevens te verzamelen. Het gaat dus niet om het meten van de leesvaardigheid, maar om het verzamelen van gegevens om het lezen op school nog meer te kunnen bevorderen.Leesmotivatie


In dit artikel van Leontine le Blanc wordt een casus beschreven waarin de auteur laat zien dat leesmotivatie, 'doorleesniveau' en een persoonlijke aanpak tot duidelijke verbetering bij leesresultaten leidt.


In deze Kwestie van Lezen (nr. 17) van de Stichting Lezen is een helder overzicht te vinden over het begrip 'leesmotivatie'.

grootst groter normaal

openingstijden

dinsdag 10.00-17.30 uur
woensdag 10.00-17.30 uur
donderdag 10.00-17.30 uur
vrijdag 10.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

of kijk in onze webwinkel

Speciale vragen?