U wordt afgemeld door de webserver over  seconden wegens inactiviteit. Aanpassingen worden niet opgeslagen. Klik hier om aangemeld te blijven.

Welkom op de site van LeesLETTERS, de (web)winkel met alles over (leren) lezen.

LeesLETTERS is voor leerkrachten, ouders, leesspecialisten, lees-coördinatoren, ib-ers, dyslexiespecialisten, logopedisten, remedial teachers, taalvrijwilligers, docenten alfabetisering, alfabetiseringscursisten en boekenliefhebbers.

facebook twitter linkedin

Lezen stimuleren door belonen

Kunst van het verleiden
De ultieme beloning voor het lezen van een boek is natuurlijk de leeservaring zelf.
Maar... sommige kinderen zijn lastig tot lezen zijn te verleiden. Bijvoorbeeld omdat ze er moeite mee hebben.
In dat geval kan een extra zetje helpen: belonen!
Met simpele middelen kun je soms wonderen verrichten.
De hier genoemde beloningen zijn niet bedoeld voor competitiedoeleinden, maar wel om een kind te stimuleren om een persoonlijk leesrecord te behalen. Een overwinning op zichzelf dus. En wat die overwinning is, verschilt per kind, variƫrend van een aantal te lezen bladzijden, hoofdstukken of boeken.

Trots
De leesbeloningen zijn een middel om het kind trots te kunnen laten zijn op het eigen behaalde leesresultaat en vervolgens dat succes te vieren. Het is een moment om het resultaat te benoemen en daar even bij stil te staan. Een beloning kan ertoe bijdragen dat het zelfvertrouwen groeit.
Het meeste effectief zijn leesbevorderende beloningen die boek- en/of taalgerelateerd zijn. Anders dan bijvoorbeeld algemene beloningsstickers nodigen gerichte leesbeloningen weer uit tot het lezen van een volgend boek.
'Als je het boek uit hebt doen we een taalspelletje, of mag je een boekenlegger uitkiezen.' Het zelf kunnen kiezen uit deze gerichte 'leesbeloningen' maakt het effect van de beloning alleen maar groter. Een keuze kunnen maken versterkt immers het gevoel van autonomie.

Middelen om te belonen
LeesLETTERS heeft een aantal producten, deels zelf ontwikkeld, om door middel van belonen het lezen te stimuleren. De insteek is altijd positief en bedoeld om het kind uit te nodigen nog meer boeken te gaan lezen!

Waar belonen?
Thuis, op school en/of in leesbegeleiding (logopedie, RT).

Leesgesprekje

Het verdient aanbeveling het beloningsmoment te koppelen aan een kort leesgesprekje. Dat is zeker geen overhoring, maar een gesprekje gebaseerd op 'Leespraat' van Aidan Chambers. Het hoeft niet lang te duren, maar het is een moment om het kind te laten reflecteren op zijn leeservaring. Daardoor leert het zijn smaak te ontwikkelen en dat helpt weer bij het kiezen van een volgend boek.

Stempelkaart voor boekenwurmen
Met deze stempelkaart voor boekenwurmen valt er echt iets te verdienen. Bij elk gelezen boek:
- vult het kind de titel van het boek in
- kleurt het kind het 'gezichtje' (leuk, matig of niet leuk)
- heb je samen een kort leesgesprek (zie hierboven).
En... na tien stempels...
Via deze link kunt u meer stempelkaarten downloaden.

Mogelijke leesbevorderende beloningen
- een leescompliment
- boekenlegger om zelf uit te kiezen
- het spelen van een taal- of letterspelletje
- een verfilmd kinderboek uitkiezen om met elkaar te bekijken
- een leesmedaille
- je lievelingsboek op 'het leesplankje' mogen plaatsen, bv in de hal van de school, met je foto erbij en een korte motivatie wat dit boek voor jou zo bijzonder maakt en hoe je het aan anderen zou aanbevelen.
- een luisterboek als afwisseling
- een boekenbutton
- het zelf maken van een trailer van je lievelingsboek!
- laat juf/meester/ouder een keer extra voorlezen!
- theaterleesvoorstelling organiseren

Suggesties voor nog meer lees- en taalgerelateerde beloningen?
Originele tips plaatsen wij graag op onze site. U maakt bovendien kans op een gratis stempelkaartensetje!
Uw tips zijn van harte welkom op info@leesletters.nl.


grootst groter normaal

openingstijden

dinsdag 10.00-17.30 uur
woensdag 10.00-17.30 uur
donderdag 10.00-17.30 uur
vrijdag 10.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

of kijk in onze webwinkel

Speciale vragen?